Mijn Privacy verklaring:”Privacy verklaring MbA


Algemene voorwaarden


1. Rechten en plichten klant

 • 1.1 U heeft recht op het aantal foto’s wat vooraf met u is afgesproken.
 • 1.2 De klant mag eenmaal kosteloos het verzoek doen 3 foto’s om te zetten naar andere kleur (z/w,sepia,kleur/andere varianten). Meer foto’s omzetten wordt meerprijs berekend evenals elk nieuw verzoek.
  Ten behoeve van bruidsfotografie: zie offerte.
  Niet van toepassing op actieprijzen.
 • 1.3 De klant mag foto’s niet (laten) bewerken. Dit recht ligt enkel bij de fotograaf die de foto’s genomen heeft (auteursrecht). Uitzondering hierop zijn wijzigingen voor privédoeleinden. Een voorbeeld is het maken van een album. Deze bewerkte foto’s mogen zeker niet gepubliceerd worden (zie ook publicatie en social media).
 • 1.4 Foto’s worden via Pixieset verstuurd en gepresenteerd, tenzij anders afgesproken. De klant wordt op de hoogte gebracht van deze verzending middels een bericht (telefonisch, sms of WhatsApp). Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de bestanden tijdig te downloaden.
  Foto’s kunnen altijd nogmaals verstuurd worden, maar tegen een meerprijs.
 • 1.5 Klant is verplicht de toegestuurde checklist in te vullen, te ondertekenen en retour te zenden naar fotograaf.

2. Rechten en plichten fotograaf

 • 2.1 Auteursrecht van de foto’s ligt te allen tijde bij de fotograaf.
 • 2.2 Fotograaf moet zorgen voor tijdige toezending van de Algemene Voorwaarden en de, door de klant in te vullen, checklist.
 • 2.3 Fotograaf is verplicht de gepresenteerde foto’s minimaal 2 jaar te bewaren. Na die 2 jaar is het aan de fotograaf om foto’s langer te bewaren of op te ruimen.
 • 2.4 Fotograaf zorgt voor (buiten) locatie shoot. Suggesties vanuit klant zijn uiteraard welkom. Indien kosten zijn verbonden aan de locatie dan zullen deze worden doorbelast aan de klant. Dit gebeurt enkel na overleg met de klant.
  Bij Bruidsfotografie: in overleg met bruidspaar.
 • 2.5 Bij onvoorziene omstandigheden moet fotograaf de klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen mocht dit gevolgen hebben voor de shoot. Voor bruidsfotografie: bij het aannemen van de opdracht is de intentie om er te zijn. Fotograaf Astrid Schalk/Moments by Astrid is een eenmansbedrijf en onvoorziene omstandigheden kunnen nooit helemaal uitgesloten worden. Mocht zich zo’n situatie voor doen, dan zal de fotograaf er alles aan doen om er toch te zijn of, indien mogelijk/beschikbaar, een vervanger sturen. In het aller slechtste geval lukt het niet om er te zijn en zal restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.

3. Publicatie en Social Media

 • 3.1 De klant mag foto’s niet gebruiken voor reclame uitingen, ook niet door derden.
  Mocht dit onverhoopt gebeuren dan zal het verzoek komen dit teniet te doen. Lukt dit niet, dan zal fotograaf zich beramen op juridische stappen met mogelijke geldboete tot gevolg.
 • 3.2 Gemaakte foto’s mogen in overleg met klant door fotograaf gepubliceerd worden op social media en reclame uitingen van de betreffende fotograaf.
 • 3.3 Publicatie wordt gedaan zonder naamsvermelding model in verband met privacy model, tenzij anders afgesproken.
 • 3.4 Gebruik van foto’s door klant op social media is toegestaan, maar enkel de foto’s met het logo van de fotograaf. Let op: dit geldt ook voor derden. Naamsvermelding en taggen mag, maar is geen must.
 • 3.5 Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden (waaronder versies voor webgebruik en ‘hoge resolutiebestanden) op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Andere uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
 • 3.6 Bij gereduceerde prijzen/aanbiedingen van shoots is het doel van de fotograaf altijd om kennis en vaardigheden uit te breiden en ligt de keus voor wel of niet posten op social media altijd bij de fotograaf.

4. Werkwijze

 • 4.1 Tijdens de shoot wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de Moment Design techniek (bij kinderen – Playfull heart), tenzij anders afgesproken.
  In veel gevallen zal dit betekenen dat fotograaf vooraf informatie zal opvragen bij de klant.
 • 4.2 Tijdens de shoot zullen foto’s niet zichtbaar gemaakt worden aan klant.
 • 4.3 Er wordt een mix van kleur en zwart/wit afgeleverd, tenzij anders afgesproken.
 • 4.4 Foto’s worden binnen 4 weken via Pixieset gepresenteerd.
 • 4.5 Via Pixieset wordt door klant aangegeven welke foto’s zij graag willen ontvangen. Bij afname van meer dan overeengekomen aantal foto’s wordt voor de extra foto’s een per stuk prijs gefactureerd. Voor exacte prijzen, zie prijslijst.
 • 4.6 Zodra de klant de keuze kenbaar heeft gemaakt, volgt levering binnen 2 weken via de download optie in Pixieset, tenzij anders afgesproken.

5. Betaling

 • 5.1 Een shoot is pas definitief na betaling van het volledige bedrag en uiterlijk twee weken voor de geplande datum.
 • 5.2 Bruiloft: hier is een 50% aanbetaling van kracht en minimaal een maand voor de geplande huwelijksdatum. Rest betaling volgt bij aflevering van de foto’s.
 • 5.3 Bij niet tijdige betaling heeft fotograaf het recht andere opdrachten aan te nemen op de afgesproken datum.
 • 5.4 BELANGRIJK: Fotografie is een creatief beroep en als fotograaf ben je afhankelijk van omstandigheden en persoonlijke smaak. De fotograaf zal alles in het werk stellen om de foto’s naar wens van de klant te maken. Er kan echter altijd een verschil van smaak ontstaan. Dit ontslaat de klant niet van eventuele restbetaling of restitutie van reeds betaalde bedragen.

Annuleren

 • 6.1 Annuleren van een shoot kan tot twee weken voor de geplande datum. Annulering binnen de twee weken vervalt restitutie van betaling.
 • 6.2 Annuleren van een bruiloft kan tot een maand voor het geplande huwelijk. Annulering binnen een maand vervalt restitutie van de aanbetaling.
 • 6.3 Bij ziekte, of andere onvoorziene omstandigheden, aan de kant van de klant heeft u het recht een shoot eenmalig te verzetten naar een andere datum, ook binnen de 2 weken voor de geplande shoot. Er is geen sprake van restitutie van gelden. Reden hiervoor is dat fotograaf geen andere opdrachten kan aannemen omdat de tijd voor u gereserveerd staat.

This function has been disabled for Fotograaf Astrid Schalk.

Fotograaf Astrid Schalk

Moments By Astrid